Email Newsletter

Tokyoflash Japans produktgaranti

  • Alle produkter som kjøpes gjennom Tokyoflash Japan, har en garanti på tolv måneder fra kjøpsdato hvis ikke noe annet er oppgitt på produktsiden. Produktgarantien til Tokyoflash Japan dekker alle reelle produksjonsdefekter som fører til produktfeil.
  • I garantiperioden på tolv måneder blir produktet reparert, produktet blir erstattet uten kostnader for deg, eller det gis en refusjon, avhengig av hvert enkelt tilfelle.
  • Produktgarantien dekker ikke utilsiktet skade, feil bruk, forsømmelse og uautorisert reparasjon av produkter.
  • Produktgarantien til Tokyoflash Japan dekker ikke batterier, glass eller slitasje.