Email Newsletter

Tokyoflash Japans garantipolicy

  • Alla produkter som köpts via Tokyoflash Japan har 12 månaders garanti från inköpsdatum, såvida inget annat anges på produktsidan. Tokyoflash Japans garantipolicy omfattar alla äkta tillverkningsfel som leder till att produkten inte fungerar som den ska.
  • I sådana fall och som inträffar inom garantins 12-månadersperiod kommer vi antingen att reparera produkten, ersätta den kostnadsfritt eller betala tillbaka pengarna för den, beroende på den specifika situationen.
  • Skador som uppstår av olyckshändelse, felanvändning, misskötsel eller icke auktoriserade reparationer omfattas inte av garantin.
  • Tokyoflash Japans garantipolicy omfattar inte produktbatterier, glas eller slitage.